Gwarancja komfort, Opatów


Gwarancja Komfort to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie. Jest ubezpieczeniem łączącym w sobie funkcję ochrony życia z funkcją oszczędnościową, w której zgromadzony kapitał może być wykorzystany jako element uzupełniający przyszłe świadczenia emerytalne. Umowa zawarta może być już na okres od 5 lat w górę.


Gwarancja Komfort, dzięki swojej konstrukcji i szerokiej palecie ubezpieczeń dodatkowych, daje Ubezpieczonemu „gwarancję różnorodności i komfort wyboru” pozwalając na dopasowanie ubezpieczenia do jego indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.
Zakres ochrony możesz rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:
 śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 poważnego zachorowania,
 pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek,
 całkowitej niezdolności Ubezpieczającego do pracy z przejęciem opłacania składek,
 śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek.

Polska, Opatów
Compensa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 744