Bezpieczne jutro, Opatów


Twoje Bezpieczne Jutro to:
wsparcie dla bliskich Ubezpieczonego – wypłata 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW

ochrona Ubezpieczonego – wypłata 100% sumy ubezpieczenia w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW

wypłata świadczenia już od 1% w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa wskutek NW

ochrona dla Dzieci samotnie wychowywanych przez Ubezpieczonego, w ramach Pakietu Indywidualnego, bez dodatkowej składki

możliwość wyboru Pakietu Rodzinnego – ochrona na wypadek NW – dla Małżonka w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa oraz dla Dziecka – na wypadek trwałego inwalidztwae 7,70 zł składki dziennie w Pakiecie Premium

coroczny wzrost sum ubezpieczenia o 10% sumy początkowej od 1. do 5. roku trwania umowy, aż do 150% początkowej wartości, przy niezmienionej wysokości składki

możliwość rozszerzenia pakietu Twoje Bezpieczne Jutro o umowy dodatkowe, w tym także umowę dodatkową ze świadczeniem miesięcznym z ochroną dla Ubezpieczonego lub Ubezpieczonego i jego Małżonka z tytułu umowy dodatkowej z miesięcznym świadczeniem – w przypadku poważnego min. 50% trwałego inwalidztwa NW (wypłata od 1 000 zł do 3 000 zł miesięcznie przez 10 lat, w zależności od wybranego wariantu)

Polska, Opatów
Metlife
 
 


Liczba wyświetleń strony: 741